آقای قرارداد

   آقای قرارداد،مرجع تخصصی دانلود انواع نمونه و فرم خام قرارداد کارگری، قرارداد پیمانکاری، قرارداد صنفی، قرارداد مقاطعه کاری، قرارداد مدیریت پیمان و قراردادهای مشارکت مدنی است.

   تمایز اصلی این قراردادها، داشتن نکات ظریف مسئولیتی، ناشی از تجربه و نگاه ویژه ما به زوایای آشکار و پنهان مسئولیت های شما در قراردادهاست، که میتواند ضمن تامین آرامش خیال،هرگونه دغدغه کاری را از شما دور نماید.

   دانلود این قراردادها، مجموعه ای ارزشمند ، برآمده از سالها تجربه و ارتباط مستقیم با هزاران پرونده اداره کاری و دادگاهی کارفرمایان، در رشته های مختلف کسب و کار، در حوزه قراردادهای کاری مربوطه را در اختیار شما قرار می دهد که با استفاده از آنها میتوانید تمام جزئیات ناپیدا اما مهم روابط کاری خود، به لحاظ حفظ منافع قانونی و دفع زیانهای احتمالی را تحت پوشش قرار دهید.

   

 

 

 

 

 

درخت قرارداد

   هر قرارداد، همانند یک درخت از سه بخش اصلی تشکیل گردیده است.

بخش اول:  ریشه

   ریشه قرارداد همان اصول قانونی حاکم بر مشروعیت یک قرارداد است.

 بخش دوم:  ساقه 

     ساقه قرارداد، درواقع بدنه اصلی و بخش بندی یک قرارداد را تشکیل می دهد

 بخش سوم:  شاخ و برگ

    و اما شاخ و برگ قرارداد، این بخش مربوط به تعهدات طرفین و جزئیات قرارداد است که مشخص می کند میوه و سایه درخت قرارداد، بصورت عادلانه تقسیم شده است، یا خیر؟

دوستان گرامی؛

    بیشترین تمرکز و توجه ما در وب سایت آقای قرارداد، معطوف به همین بخش از قراردادها، یعنی بخش سوم است؛ زیرا برای ما بسیار مهم است که شما در قراردادهایتان، سهم مناسبی از سایه و میوه درخت قرارداد داشته باشید!